Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Навигация English Русский Deutsch Romanian Français

1Юни

Открий Варна

Технически университет – Варна


Технически университет – Варна, е:
- вторият по големина държавен технически университет в България;
- с институционална акредитация, получил най-висока оценка „Мн. добър” за срок от 6 години от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА);
- първият в България получил институционална акредитация от Асоциацията на Европейските университети;
- със Сертификат за качество на обучението ISO 9001:2008;
- с подписани договори за взаимно сътрудничество с над 120 чуждестранни университета.
Технически университет – Варна,  обучава:
- над 7000 студенти, над 200 чуждестранни студенти и над 200 български и чуждестранни докторанти;
- по 35 специалности и над 50 магистърски програми в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити (ECTS);
- на английски и руски език студенти от специалности „Компютърни системи и технологии”, „Електроника”, „Корабостроене и морска техника”, „Корабоводене”, „Социален мениджмънт”, „Индустриален мениджмънт”, „Комуникационна техника и технологии”, “Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи”, „Роботика и мехатроника”, „Корабни машини и механизми”.
Технически университет – Варна, разполага с:
- 6 факултета, 2 колежа и 1 департамент;
- 11 учебни и спортни сгради, разположени на площ от 200 дка;
- 86 модерно оборудвани семинарни и 50 лекционни зали, над 230 отлично обзаведени лаборатории, най-модерния тренажорен комплекс и единствената в България Лаборатория по виртуална реалност;
- 7 специализирани общоуниверситетски лаборатории, оборудвани с най-съвременна техника;
- обновена спортна база с евросертификати за над 11 вида спорт;
- 360 висококвалифицирани и компетентни преподаватели;
- най-голямата научно-техническа библиотека в Източна България с три читални и „Заемна служба”, с 100 читателски места, от които 60 са компютъризирани и ползват програмен продукт “Автоматизирана библиотека”. Библиотечният фонд и електроните бази на библиотеката, фондовете на другите университети и междубиблиотечни услуги са достъпни за студенти и преподаватели;
- 3 студентски общежития с над 1500 легла;
- 4 студентски клубове по интереси: „Шел Екомаратон”, „Роботика и мехатроника”, „Морски клуб”, „Еко:Логично”.
- студентски фолклорен ансамбъл „Гергана”, лауреат на многобройни фолклорни състезания и фестивали в страната и чужбина.
Отличия:
През 2013 г. студенти от специалностите „Компютърни системи и технологии” и „Софтуени и интернет технологии” спечелиха първа награда на Националния младежки форум „Изгряващи звезди” за иновативни продукти и бизнес идеи „Най-добра студентска кампания в България”. Впоследствие те успешно представиха страната ни на международното състезание „Най-добра студентска кампания в Европа 2013” в Белгия.
Многобройни са и завоюваните медали на студентите на национални и международни олимпиади, състезания и арт форуми.
Хиляди са успешно реализиралите се дипломирани инжинери, възпитаници на ТУ – Варна заслужили работни места на трудовия пазар или организирали личен бизнес. Част от тях са на ръководни постове в страната и чужбина.

КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА ТУ – ВАРНА
„Колеж в структурата на ТУ - Варна” е основно звено на  Технически университет Варна(създадено през 1988г.), което е интегрирано в неговите структури, включително и чрез използване на обща материална база и преподаватели от всички катедри на Университета. В Колежа се обучават студенти, редовно и задочно обучение по четири специалности за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”:
- „Битова електротехника” (БЕТ);
- „Индустриална и сградна автоматика” (ИСА)”;
- „Медицинска електронна техника” (МЕТ);
- „Транспортна техника и технологии” (ТТТ).
Учебните програми и планове,  по които се осъществява  обучението на  студентите  са  актуални  и изцяло съобразени  с водещи  университети от  ЕС.   
Редовното обучение в Колежа е 6 семестъра (3 години), а задочното - 8 семестъра(4 години) и се провежда от преподаватели водещи обучение във всички образователно-квалификационни степени на ТУ – Варна.
Завър¬шилите Колежа на¬ми¬рат прием във всички отрасли на  индуст¬рията, включително в транспортни предприятия и фирми, реализирайки се в различни сфери на големия, среден и малък бизнес. Желаещите да продължат образованието си чрез придобиване на по-висока степен на образование „Магистър" в същото професионално направление, може да продължат своето обучение в Технически университет – Варна (или друг ВУЗ).

Контакти:
Технически университет
Адрес: Варна 9010, ул."Студентска" № 1
Колеж в структурата на  ТУ – Варна.
Тел.: +359 52 383 222
e-mail: ksp@tu-varna.bg
www.tu-varna.bg 

Документи
Технически университет - презентация Изтегли
Technical University of Varna - presentation Изтегли

забележителноститена Варна

Централна пешеходна зона

Централна пешеходна зона

С цел да се повиши атрактивността и да бъде осигурена по-лесна достъпност до културно-историческите забележителности в центъра на Варна през...
Прочети повече Виж всички
Добави обект
  • Къде да отседна
  • Нещо за хапване
  • Пазаруване